De 14-dagen brief, was het maar zo simpel, alvorens incassomaatregelen te nemen...

Uit de zogenaamde Wet Incassokosten (WIK) vloeit de 14-dagen brief voort, te verzenden naar debiteuren (consumenten). De brief hield in het begin met name de eis in een termijn van 14 dagen aan consumenten te moeten stellen, onder expliciete vermelding van het bedrag hetwelk ter zake incassokosten verschuldigd zou gaan zijn, als er niet alsnog binnen die 14 dagen betaald zou zijn. Ook mocht en mag er geen debetrente in dit stadium worden berekend. Een misvatting is overigens als zou er zonder de 14-dagen brief niet tot incassomaatregelen mogen worden overgegaan. Dit mag namelijk wel echter zonder -met recht- aanspraak te mogen maken op buitengerechtelijke incassokosten.


Tot zover het relatief overzichtelijke gedeelte, totdat er onder het mom van "je kunt de niet-betalende consument niet genoeg beschermen" de Hoge Raad met een aantal nuanceringen op de proppen kwam. Zo moet er inmiddels in de 14-dagen brief een termijn van 15 dagen gesteld worden, te rekenen vanaf het moment dat de brief bij de consument is bezorgd. Rekeninghoudend met vertraging in postbezorging al of niet door tussentijdse weekenddagen, mag er vervolgens pas na 18 dagen tot incassomaatregelen worden overgegaan. Hoe te controleren of een brief daadwerkelijk is bezorgd, wordt overigens niet vermeld, schier onmogelijk. Teksten in dagvaardingen voortvloeiend uit een situatie gelijk de onderhavige moesten ook allemaal worden herschreven en de pietluttigheid voert ook hier inmiddels de boventoon, waarbij de gehele incassoprocedure kapot geregeld is.


Voor degene die interesse heeft in het desbetreffende arrest van de Hoge Raad:


Hoge Raad arrest 14-dagen brief


Voor nu is de boodschap; waar u gewoon bent de 14-dagenbrieven zelf te versturen, dient u rekening te houden met voortschrijdende inzichten die tussentijds ook steeds weer veranderen. Enkel het stellen van 14 dagen en de berekening en vermelding van incassokosten die verschuldigd zullen gaan zijn, volstaat allang niet meer. Ben dus gewaarschuwd en neem Constant & Van den Heuvel ook in de hand waar het namens u te verzenden 14-dagenbrieven betreft. Vragen en/of opmerkingen, bel ons!« terug naar overzicht
: Constant & Van den Heuvel
: 18 mei 2017