Vervallen facturen onbetaald, te vervallen facturen nog niet opeisbaar. Hoe te handelen?

Veelvuldig komt het voor dat klanten geconfronteerd worden met onbetaald gelaten vervallen facturen, terwijl er met betrekking tot dezelfde debiteur ook nog te vervallen facturen geboekt staan.

Zoals zo vaak bieden ook hier volledige en vervolgens juist overeengekomen leverings- en betalingsvoorwaarden de uitkomst. Immers, wanneer er in de voorwaarden vermeld staat dat te vervallen facturen eveneens direct opeisbaar worden wanneer vervallen facturen onbetaald werden gelaten, voorkomt dat een hoop irritatie en belangrijker, onwenselijke vertraging.

Stel, men is genoodzaakt een incassoprocedure te starten. Het is dan erg omslachtig om gedurende dat traject facturen die tussentijds vervallen geraakten alsnog in die procedure te betrekken, rente en kosten nader te berekenen en een debiteur vervolgens ten aanzien van een volledig bedrag aan te schrijven. 

Wanneer er onverhoopt een gerechtelijke procedure gestart dient te worden zijn de rapen helemaal gaar want er zou in principe gewacht moeten worden totdat alle facturen zijn vervallen. Doet men dat niet en bestaat er geen mogelijkheid tijdens een gerechtelijke procedure (denk aan verstekzaken) tussentijds te verhogen, dan heeft men een prachtig vonnis maar moet er voor later vervallen facturen een nieuwe procedure gestart worden. Hoe omslachtig wel men het hebben…?!

Concreet, maak die leverings- en betalingsvoorwaarden compleet ook waar het vervaltermijnen in combinatie met (vroegtijdige) opeisbaarheid van facturen betreft.

Betalings- en leveringsvoorwaarden nodig of uw bestaande variant laten screenen? Bel ons.


« terug naar overzicht
: Constant & Van den Heuvel
: 02 juni 2017