Een akkoord tegen finale kwijting. BTW niet terug te vorderen over kwijtgescholden percentage.

Het lijkt vaak een redelijke pleister op de wonden en de ultieme kans om schade nog enigszins te beperken, wanneer er uiteindelijk na bijvoorbeeld een saneringstraject een aanbod tegen finale kwijting volgt.

Er ligt echter een gevaar op de loer waar weinigen weet van hebben; indien er met het gedane aanbod tegen finale kwijting akkoord wordt gegaan, doet men niet alleen afstand van het meerdere maar ook van de BTW over dat meerdere. Met andere woorden; de BTW over het kwijtgescholden gedeelte der vordering mag bij een akkoord tegen finale kwijting niet meer verrekend worden.

De belastingdienst hanteert onder meer als stelregel bij terugvordering van BTW, dat er sprake moet zijn van “oninbaarheid van een vordering”. Nu juist wanneer men akkoord gaat met een aanbod tegen finale kwijting, is van zulk een “oninbaarheid” geen sprake meer.

Ben er aldus op bedacht dat er bij een akkoord wellicht van meer afstand wordt gedaan dan waar men zich feitelijk bewust van is.

Vragen? Belt u ons vooral even. 


« terug naar overzicht
: Constant & Van den Heuvel
: 09 juni 2017