Beboet foute incassobureaus

Recent plaatste De Telegraaf een artikel over de SP, die “foute” incassobureaus beboet wenst te zien. 

Blijkbaar heeft consumentenwaakhond ACM een onderzoek uitgevoerd waaruit is gebleken dat incassobureaus regelmatig kosten in rekening brengen die niet zijn toegestaan en blijkbaar is er door de ACM vervolgens dienaangaande nimmer een boete uitgedeeld.

Een link naar het bewuste artikel:


Het artikel eindigt met de stelling dat “foute incasso’s standaard door de ACM zouden moeten worden beboet”, welke stelling -naar wij aannemen- moet worden gelezen als “foute incassobureaus moeten worden beboet”. Schulden zouden daarnaast ook niet meer doorverkocht mogen worden wanneer dat enkel winstbejag ten doel heeft.

Natuurlijk heeft de SP een punt, het is alleen niet een bijster origineel punt. Daarnaast is het artikel geschreven in de trant als zou elke incassobureau zich schuldig maken aan de geschetste wanpraktijken.

Indien men in het algemeen iets doet dat bij wet verboden is, hoort dat beboet (lees, bestraft) te worden. Feit is evenwel ook dat men in het algemeen niet met een incassobureau te maken krijgt indien men geen schulden heeft. Basis blijft en dient te blijven; een incassobureau vordert een bepaald bedrag en als dat bedrag vervolgens - ongeacht de reden(en)- niet in der minne geïncasseerd kan worden, resteert de weg naar de rechter teneinde een vonnis te halen. Aan de hand van dat vonnis kan vervolgens een executietraject gestart worden waarbij dat vonnis –en niets anders dan dat vonnis- als basis heeft te gelden. 

In het algemeen is het natuurlijk bedenkelijk als van die reguliere weg wordt afgeweken en zouden “oneerlijke handelspraktijken “ in het algemeen harder aangepakt moeten worden.

Feitelijk stelt de SP dat onrecht een halt moet worden toegeroepen en degenen die iets doen wat niet geoorloofd is bestraft moeten worden. Die stelling is zo oud als de weg naar Rome, het schort zoals immer in de handhaving, daar heeft de SP een punt.


« terug naar overzicht
: Constant & Van den Heuvel
: 30 juni 2017
: foute incassobureaus