Wie is er debet aan hoge schulden?

Vandaag de dag proberen staatssecretaris Klijnsma, deurwaarders en schuldhulpverleners een oplossing te vinden voor de schuldposities van debiteuren. De schulden lopen vaak alleen maar op door met name gerechts- en executiekosten. Enerzijds wordt de deurwaarders verweten dat hun kosten veel te hoog zijn terwijl de Staat, die zich (wijselijk?) hult in stilzwijgen, er mede de oorzaak van is dat schulden torenhoog worden. De te betalen griffierechten staan in geen enkele verhouding tot de werkzaamheden die daarvoor worden verricht. Vanaf een zakelijke vordering van € 500,00 is een griffierecht al verschuldigd van € 470,00!
Als in een procedure op basis van overeengekomen algemene voorwaarden invordingskosten worden gevorderd komt het vaak voor dat de rechterlijke macht met een mes stukken van die vordering afsnijdt. Opgemerkt wordt dat zij daar een eigen tarief voor hebben. Ook komt het voor dat de hoogte van de invorderingskosten niet overeen zou stemmen met verrichte werkzaamheden. Dit alles, ondanks dat partijen van tevoren in de algemene voorwaarden duidelijke afspraken hebben gemaakt wat de consequenties zijn van het niet tijdig betalen van een factuur.
Constant & Van den Heuvel adviseert haar cliënten niet te lang te wachten met het verstrekken van een incasso-opdracht. Hoe eerder een debiteur door haar tot betaling wordt gesommeerd, hoe beter dat is. Immers, gedurende de periode dat een cliënt maar op betaling wacht zal de schuldenaar elders nieuwe schulden maken. Daardoor lopen zijn/haar schulden op, zodanig dat het snel voor de debiteur onoverkomelijk is iedereen te betalen.
Blijft de vraag: bent u daar debet aan?


« terug naar overzicht
: Constant & Van den Heuvel
: 10 augustus 2017
: hoge schulden, debiteur, incasso