De “Wet late betalingen” is op 1 juli jl. in werking getreden

De “Wet late betalingen” is op 1 juli jl. in werking getreden.

Daarmee komt er een einde aan het zonder consequenties kunnen afdwingen van lange(re) termijnen door grote bedrijven
De reguliere betaaltermijn is op grond van een Europese richtlijn 30 dagen, maar bedrijven konden daar in onderling overleg onder bepaalde voorwaarden van afwijken. De praktijk was echter anders. Met name grote bedrijven hanteerden vaak termijnen van meer dan 60 dagen, zo niet langer, waardoor kleinere bedrijven en zelfstandig ondernemers flinke liquiditeitsproblemen konden krijgen. Omwille van de klantrelatie kon hier vervolgens weinig tot geen verandering in worden aangebracht.

Wat is er veranderd?

Per 1 juli verbiedt de wet betaaltermijnen van langer dan 60 dagen tussen grote ondernemingen en MKB leveranciers of zelfstandig ondernemers. Overeenkomsten met een langere betaaltermijn dan 60 dagen zijn nietig. Daarnaast wordt die langere termijn van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Wordt de factuur ná die 30 dagen betaald, dan is de afnemer automatisch een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente. Deze rente kan tot 5 jaar na afloop van de betaaltermijn worden opgeëist.

Welke onderneming wordt als “groot” gezien?

Een bedrijf wordt als “groot” aangemerkt indien op twee achtereenvolgende balansdata wordt voldaan aan tenminste twee van de drie onderstaande criteria.
1) De waarde van de activa op de balans is groter dan € 20 miljoen;
2) De netto omzet over het boekjaar is groter dan € 40 miljoen;
3) Het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar is groter dan 250 werknemers.

“Kleine en middelgrote” leveranciers en dienstverleners zijn bedrijven die aan geen of aan slechts één van deze criteria voldoen en zelfstandig ondernemers.
De nieuwe wet geldt voor alle (nieuwe) overeenkomsten die vanaf 1 juli 2017 worden aangegaan. 

Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangsregeling van een jaar. Vanaf 1 juli 2018 moeten dus alle bestaande contracten aan de nieuwe wetgeving voldoen.


« terug naar overzicht
: Constant & Van den Heuvel
: 25 augustus 2017
: wet late betaling, incasso, constant en van den heuvel