Verzekeringsvoorwaarden enkel online niet (juist) overeen te komen

Verzekeraar Aegon moet de schade van een klant alsnog vergoeden, ook al had deze betalingsachterstand van meer dan dertig dagen. Zulks is recente besloten door het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid).
Belangwekkender is wellicht wel hetgeen het Kifid ook nog overwoog, namelijk; verzekeraars kunnen bij online verkopen niet volstaan met het enkel verwijzen naar de verzekeringsvoorwaarden op een website.
De klant in kwestie claimde een x-bedrag wegens schade door diefstal. Aegon weigerde echter te vergoeden en beriep zich op haar verzekeringsvoorwaarden. In die voorwaarden staat namelijk vermeld dat bij wanbetaling de dekking met terugwerkende kracht wordt geschorst.
Het Kifid besloot dus echter dat Aegon geen beroep mag doen op voornoemde clausule omdat niet kan worden vastgesteld of de consument de voorwaarden heeft aanvaard. Het aanklikken van een vinkje, ondertekening van een aanvraagformulier en een weblink naar de voorwaarden, achtte de commissie niet voldoende. Sterker, het Kifid gaat nog verder in haar overwegingen: zelfs al zou de toepasselijkheid der verzekeringsvoorwaarden door beide partijen zijn aanvaard, dan nog zou de consument deze zaak gewonnen hebben. Aegon had de verzekeringsvoorwaarden namelijk op zo’n manier ter beschikking moeten stellen, dat de consument deze had kunnen opslaan en eventueel later nog eens had kunnen bekijken. Te denken valt aan een Word- of PDF-bestand. De inhoud van de voorwaarden moet als het ware ongewijzigd op te slaan zijn.
Het enkel aanbieden van verzekeringsvoorwaarden op de site wordt dus als onvoldoende beschouwd. Dit, overigens tenzij de verzekeraar de inhoud van die voorwaarden op de site niet zelf kan aanpassen en deze er lang genoeg op blijven staan. Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie volgde overigens even daarvóór dezelfde overweging.


« terug naar overzicht
: Constant & Van den Heuvel
: 27 oktober 2017
: verzekeringen, online, overeenkomen, Aegon, Constant en van den Heuvel