Overeen te komen debetrentepercentages

Reeds vaker kwam in blogs dezerzijds naar voren dat het van groot belang is om op voorhand juist en volledig overeen te komen wat de gevolgen van niet nakoming van een overeenkomst zullen gaan zijn. Niet alleen voor wat betreft (de hoogte van) buitengerechtelijke incassokosten is dat van belang, maar ook ten aanzien van debetrente geldt zulks.

Buiten de duidelijkheid die goede afspraken op voorhand met zich meenemen, geldt ook nog eens dat bijvoorbeeld een wezenlijk te vorderen rentepercentage beduidend meer zoden aan de dijk zet, dan wanneer bijvoorbeeld gelijke bedragen op een spaarrekening geparkeerd zouden staan. Bij het schrijven van deze blog heeft als wettelijke rente een percentage van 2% te gelden en een percentage van 8.00% als wettelijke handelsrente, laatstgenoemd percentage vormt de ondergrens. 

Boodschap is en blijft; maak bij bijvoorbeeld het aangaan van koopovereenkomsten duidelijke afspraken op voorhand, mochten partijen in onmin geraken dan is het maken van zulke afspraken uiteraard vrijwel altijd een utopie. Ben daarbij ook bedacht op renten, de genoemde percentages lonen immers de moeite, laat staan als er bijvoorbeeld 1% per maand werd overeengekomen bij zakelijke transacties.

Vragen? Bel ons gerust.


« terug naar overzicht
: Constant & Van den Heuvel
: 08 december 2017
: wettelijke renten, Oisterwijk, Tilburg, incasso