Toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening

In Nederland wordt vaak een beroep gedaan op schuldhulpverlening bij de gemeente. Dat er veel op aangemerkt wordt is algemeen bekend. Een punt van kritiek is bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de gemeentelijke schuldhulpverlening. De Ombudsman concludeert in een rapport van 19 januari 2018 dat de toegang tot schuldhulpverlening moet verbeteren. Aan gemeenten worden in hoofdlijnen de volgende adviezen gegeven: ga naar de burger toe en ga een persoonlijk gesprek aan om de persoonlijke situatie in kaart te brengen, sluit geen doelgroepen op voorhand uit, verzamel relevante informatie, zorg voor een belangenafweging en streef naar een redelijk uitkomst en communiceer tenslotte duidelijk, begrijpelijk en goed gemotiveerd en zet dit op schrift. Wanneer kan het moeilijk zijn om schuldhulp te krijgen? Het gaat dan bijvoorbeeld om zelfstandigen, mensen die zich in een echtscheidingsprocedure bevinden of over een koophuis beschikken.

Of het hier geen open deuren en erg voor de hand liggende suggesties betreft, is nog maar de vraag. En ook of er wel zo makkelijk gevolg aan het rapport kan worden gegeven. We zullen het zien.

Het gehele rapport is hier terug te lezen:

Rapport« terug naar overzicht
: Constant & Van den Heuvel
: 26 januari 2018
: schuldhulpverlening, Tilburg, incasso, Oisterwijk, Constant en van den Heuvel