Hè maar dat is raar, ik ontvang zojuist uw sommatie maar ik had toevallig gisteren net overgemaakt

Waar we vroeger al blij waren wanneer de bank de moeite nam om telefonisch melding te maken van een, what's in the name, "telefonische betaling", heeft het betalingsverkeer een grote sprong gemaakt in de voorbije jaren.

Buiten de nog immer extra trage ING-bank, is het zeer wel mogelijk om heel snel, zo niet bijna realtime, een betaling van de ene naar de andere IBAN te doen. Zie hier het onderwerp van deze blog is ontstaan.

Met steeds grotere regelmaat worden wij namelijk geconfronteerd met opmerkingen in de trant van: "Een incassosommatie?! Nou dat is onterecht want we hadden net betaald".

Wij zijn gewoon om in ieder geval een eerste incassosommatie hoe dan ook per post te verzenden en, waar voorhanden, ook per mail. Bij die laatste variant is het van het grootste belang dat we het tijdstip van verzenden concreet vastleggen en bewaren. Steeds vaker ontpopt zich namelijk een discussie over het exacte tijdstip waarop enerzijds een incassosommatie dezerzijds werd gemaild en anderzijds de betalingsopdracht van debiteur door de bank van onze klant werd ontvangen. Niet alle banken zijn zo scheutig met het verstrekken van die informatie, maar werkelijk in 10 van de 10 gevallen wordt op die manier onomstotelijk vastgesteld dat er niet alleen "snel snel" naar aanleiding van onze eerste incassosommatie werd betaald, maar ook erna.

Het tijdstip van de ontvangst van de betaling(sopdracht) is daarbij overigens leidend en niet de datum en/of het tijdstip waarop de opdracht werd verstuurd. Het is ronduit irritant te noemen dat men er voor kiest om facturen vele maanden onbetaald te laten, ondanks vele herinneringen ook door klanten zelf in het voortraject gestuurd. Maar als de discussie zich vervolgens ineens en hoe toevallig ook nog eens lijkt toe te spitsen op minuten dan moet er crediteuren extra veel aan gelegen zijn om die discussies direct in de kiem te smoren.

Ben er dus op bedacht dat een mailadres van een debiteur, een juiste vastlegging en een welwillende bank vaak heel veel zinloze energie kunnen voorkomen en resultaten des te eerder geboekt zijn.« terug naar overzicht
: Constant & Van den Heuvel
: 09 februari 2018
: betaling, incasso, spoedbetaling, Tilburg, Berkel-Enschot