De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)

Voor opdrachtgevers die werken met freelancers of zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), kan het onduidelijk zijn of zij voor die opdrachtnemers loonheffingen moeten inhouden en betalen. De “VAR” gaf hierover duidelijkheid, maar op 1 mei 2016 is deze Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) komen te vervallen.
Voornoemde wet heeft plaatsgemaakt voor de “Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties” (Wet DBA). Laatstgenoemde wet tracht schijnzelfstandigheid te voorkomen: iemand die werkt als zzp’er, maar in de praktijk als werknemer functioneert.

Een loondienstverband wordt vastgesteld indien alle onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoord worden:

-Is er een verplichting tot persoonlijke arbeid?
-Is er sprake van een gezagsverhouding?
-Krijgt de zzp’er loon?

Indien 1 of meer vragen met ‘nee’ wordt beantwoord, dan is het verstandig om een (door de Belastingdienst) goedgekeurde modelovereenkomst te gebruiken. Middels het gebruik van deze overeenkomst is er geen sprake van loondienst en hoeft er door de opdrachtgever geen loonheffing te worden ingehouden en betaald. Er bestaat dan geen gevaar voor boetes of naheffingen.

Handhaving van de Wet DBA is opgeschort tot 1 januari 2020. Tot dat moment zal de Belastingdienst geen naheffingen en boetes uitdelen aan opdrachtgevers en opdrachtnemers en hanteert zij het protocol van milde handhaving. Hierdoor krijgen zzp’ers de gelegenheid om orde op zaken te stellen, zodat zij (kunnen) voldoen aan de eisen van de Wet DBA. Er wordt wel opgetreden bij constatering van de ernstigste gevallen, zoals wanneer er sprake is van kwaadwillendheid in de vorm van opzet, fraude en/of zwendel.

Als de Belastingdienst constateert dat er wel sprake is van een loondienstverhouding, dan moeten de opdrachtnemer en de opdrachtgever alsnog Loonbelasting en Premies volksverzekeringen betalen over de vergoeding.

Bij vragen kunt u natuurlijk altijd even contact met ons opnemen: Constant & Van den Heuvel B.V.


« terug naar overzicht
: Constant & Van den Heuvel
: 27 maart 2018
: DBA, VAR, incasso, Tilburg, deurwaarder