Deurwaarders luiden de noodklok, griffierechten zijn de boosdoener...

Blijkbaar hebben deurwaarders in Nederland in februari jl. de noodklok geluid omdat de gemiddelde MKB-er steeds minder overgaat tot het nemen van rechtsmaatregelen waar het hun openstaande facturen betreft.

Waar er niet gedagvaard wordt, raakt dat de deurwaarder direct in de portemonnee.

De steeds hoger wordende griffierechten -maar liefst € 476,00 onbelast met betrekking tot vorderingen vanaf € 500,-- in civiele zaken- staat vaak in schril contrast tot wat een rechtbank daar vervolgens voor moet ondernemen.

Steevast wordt er door diezelfde rechtbanken het mes in bijvoorbeeld buitengerechtelijke incassokosten gezet, omdat er niet genoeg werkzaamheden tegenover zouden staan. Dat men vervolgens zelf wel eenzelfde (hoog) bedrag in rekening brengt, ongeacht het gegeven of het een verstekzaak of zaak op tegenspraak betreft, is op z'n zachtst gezegd vreemd en staat haaks op de criteria waarmee men zelf aan het beoordelen slaat.

Of die constatering vervolgens heden ten dage direct invloed uitoefent op de huishouding van deurwaarders valt desalniettemin te betwijfelen, aangezien griffierechten sinds jaar en dag aan de hoge kant zijn, zonder onderscheid tussen verstekzaken en zaken op tegenspraak.

Een goed incasso-voortraject voorkomt in ieder geval in het merendeel der gevallen een weg naar de rechter, dus laten we daar vooral op blijven inzetten, met een gerechtelijke procedure enkel als ultieme noodgreep.

Bel ons vooral met vragen, Constant & Van den Heuvel te Tilburg.


« terug naar overzicht
: Constant & Van den Heuvel
: 10 april 2018
: griffierecht, deurwaarder, mkb, incasso, berkel-enschot