De “14-dagen brief”, nader beschouwd

De “14-dagen brief”, nader beschouwd
Op 1 juli 2012 zijn de Wet normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (de zogenaamde “Wet Incassokosten” (WIK)) en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) in werking getreden. Deze regelingen zien toe op vorderingen die na 1 juli 2012 betaald hadden moeten zijn.
Als er sprake is van een vordering op een consument (natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf), moet er volgens de WIK een kosteloze aanmaning worden toegezonden (de zogenaamde ‘14-dagen brief’). Deze brief hoeft overigens niet aangetekend verstuurd te worden.
Na ontvangst van de brief door de schuldenaar gaat de termijn van 14 dagen lopen, waarbinnen de schuldenaar alsnog zonder bijkomende kosten kan betalen. In deze brief moeten naast een betalingstermijn van 14 dagen, de gevolgen van het uitblijven van de betaling omschreven staan, waaronder het bedrag dat bij non-betaling aan incassokosten verschuldigd wordt. 

Wat als er geen 14-dagenbrief wordt verstuurd?
Het is niet zo dat een 14-dagenbrief een strikt vereiste is om een vordering ter incasso uit handen te mogen geven of om een juridische procedure te starten. Het kan echter wel tot gevolg hebben dat gevorderde buitengerechtelijke incassokosten uiteindelijk door de rechter worden afgewezen.

Wat als er een 14-dagenbrief wordt verstuurd die niet aan de wettelijke eisen voldoet?
Ook dit kan tot gevolg hebben dat de buitengerechtelijke incassokosten in een juridische procedure worden afgewezen.

Advies
Vaak zien we bij een incasso-opdracht die ons wordt aangeboden dat men ervoor gekozen heeft om in het voortraject zelf eerst een 14-dagenbrief te verzenden. De termijn van 14 dagen staat dan keurig vermeld en zo ook het bedrag ter zake incassokosten dat mogelijk verschuldigd zal gaan zijn. Toch wordt in die gevallen uiteindelijk door de rechter een streep gezet door de kosten…! Dit, omdat er volgens de Hoge Raad bijvoorbeeld had moeten staan “binnen 15 dagen nadat de brief bij u is bezorgd”. En zo gelden er meer standaard te vermelden frasen die afwijken van de oorspronkelijke regels.
Reden van deze mail is dan ook u ervoor te waarschuwen dat de 14-dagenbrief echt niet meer zo standaard is als zij oorspronkelijk deed vermoeden en zelfs de 14 dagen inmiddels 15 dagen moeten zijn. Steeds weer opnieuw worden er aangepaste en aanvullende eisen aan de inhoud van de brief gesteld, die u zelf simpelweg niet wilt en kunt bijhouden.
Brand uw vingers dus vooral niet aan de veranderende vereisten en laat ons ervoor zorgen dat er een wel juiste en conform de wet en jurisprudentie opgestelde 14-dagenbrief verzonden wordt. Het scheelt niet alleen kosten maar ook nog eens onnodige vertraging.

Vragen? Bel ons vooral!


« terug naar overzicht
: Constant & Van den Heuvel
: 24 mei 2018
: 14 dagenbrief, incasso, Tilburg, Berkel-Enschot, Deurwaarder