Problematische schulden, hoe gaat met name de overheid er mee om?!

Kabinet pakt problematische schulden van mensen aan
Eind mei 2018 werd aangekondigd dat het kabinet problematische schulden bij mensen wil gaan aanpakken. Er zijn bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens met problematische schulden of een risico daarop, terwijl er ‘slechts’ 200000 personen bekend zijn bij gemeenten en schuldhulporganisaties.

Waarom wil het kabinet dit aanpakken?
De gevolgen van schulden zijn groot: het kan bijvoorbeeld voor stress zorgen, het kan een belemmering voor het vinden of behouden van werk zijn en het kan zorgen voor een slechtere gezondheid. Naast de gevolgen voor het individu is de maatschappij er niet bij gebaat.
Ook het rapport dat dit jaar door de Ombudsman is uitgegeven over de toegankelijkheid tot de gemeentelijke schuldhulpverlening zal hier ongetwijfeld een rol hebben gespeeld https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Een%20open%20deur.pdf

Wie is betrokken bij deze aanpak?
Tal van partijen zijn betrokken bij de aanpak van schulden, zoals de Rijksoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK), de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Belastingdienst.

Welke maatregelen worden getroffen?
In hoofdlijnen gaat het om de volgende punten:
1 Problematische schulden voorkomen
1a Inzetten op preventie en vroegsignalering
1b Inzetten op een meer dienstverlenende benadering
1c Meer rekening houden met het ‘doenvermogen’ van mensen

2 Ontzorgen en ondersteunen
2a Schulden komen nooit alleen: inzet voor mensen met problemen op meer leefgebieden
2b Komen tot een vernieuwende schuldaanpak en verbeterd schuldhulpverleningstraject
2c Werken aan verdere professionalisering
2d Rekening houden met de complexiteit van inkomensvoorzieningen

3 Zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso
3a Bestaansminimum beter beschermen
3b Verbeteren van de samenwerking tussen schuldeisers
3c Aandacht voor functioneren incassobranche (komen tot een meer zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso

Wat gaat iemand met schulden hiervan merken?
Concreet zal een persoon met problematische schulden hier op korte termijn niet veel van merken. Veel van bovenstaande punten vertalen zich vooralsnog in het opstarten van (voor)onderzoeken, projecten, trajecten en programma’s, verbeteren van samenwerking tussen partijen, het voorbereiden van wetsvoorstellen en internationaal onderzoek. Laten we hopen dat men vaart maakt, want haast is simpelweg geboden.
« terug naar overzicht
: Constant & Van den Heuvel
: 08 juni 2018
: schulden, incasso, sanering, Tilburg, Oisterwijk