Agressieve incassobureaus; pak de richtlijnen aan en roep een algemeen keurmerk in het leven.

Recent stond er een artikel in de Telegraaf, met als kop "Betaal niet aan agressieve incassobureaus":


De Telegraaf: agressieve incassobureaus


Volgens ons bedoelt de schrijver van het artikel eigenlijk te schrijven dat het op een onheuse wijze benaderen van consumenten teneinde hen tot betaling te bewegen, een halt moet worden toegeroepen.


Die interpretatie is wezenlijk anders dan hoe de kop luidt, immers; als men een opeisbare schuld te betalen heeft, ongeacht of dit in particuliere dan wel in zakelijke hoedanigheid is, dan valt het ten zeerste te betreuren dat men agressief tot betaling wordt bewogen. Het artikel doet echter vermoeden dat het al of niet hebben van een betalingsverplichting afhankelijk wordt gesteld van de wijze waarop dat aan een schuldenaar wordt kenbaar gemaakt, maar dat slaat helaas helemaal nergens op. Men is betalingsplichtig of men is dat niet, ongeacht de wijze waarop dat aan een schuldenaar kenbaar wordt gemaakt, het zou wat zijn.


Dat er een landelijk, algemeen verplicht keurmerk voor incassobureaus in het leven dient te worden geroepen, staat wel buiten kijf. Dat zal hoogstwaarschijnlijk de cowboys van de integere en professionele incassanten scheiden. Laat daar vooral energie in gestoken worden, in plaats van meteen weer moord en brand te schreeuwen, maar de redenen van de feitelijke ellende simpelweg over het hoofd te zien en de schulden gemakshalve maar even te vergeten.


Niet agressief incasseren maar wel duidelijk en rechtlijnig, ook nu weet u ons weer te vinden: Constant & Van den Heuvel B.V.« terug naar overzicht
: Constant & Van den Heuvel
: 22 juni 2018
: incassobureau, agressie, Tilburg, deurwaarder, schuld