Incasseren met fatsoen en zeker ook met een legitieme basis

Recent maakte De Telegraaf melding van een waarschuwing zijdens de ACM (De Autoriteit Consument & Markt).

 

Niet alleen zou incassobureau "Pay Care" er twijfelachtige en agressieve incassomethoden op nahouden, bovendien zou het om onterechte vorderingen gaan, welk laatste vermoeden vooralsnog niet gepareerd werd door Pay Care.

 

Artikel De Telegraaf

 

Zoals al eens aangegeven in een eerdere blog, ervaren geadresseerden de toon van incassobureaus wel vaker als dreigend. Feitelijk is dat inherent aan de situatie waar het om draait; men betaalde niet en dient dat alsnog zo spoedig als mogelijk te doen. Dat het niet leuk is om je portemonnee te moeten trekken terwijl er dan vaak al extra kosten en een rentepost om de hoek kwamen kijken, is begrijpelijk. Maar als men diensten of goederen onbetaald liet die wel werden geleverd en waar niets aan mankeert, kan men er op wachten op de blaren te moeten zitten. Elk verhaal heeft twee kanten.

 

Echter, dat incasseren een fatsoenlijke wijze van communiceren niet in de weg staat klopt helemaal. Vaak is niet zozeer van belang wat je zegt, maar hoe je iets zegt, ook al betreft het een eis en boodschap die men eigenlijk liever niet had willen horen...



« terug naar overzicht
: Constant & Van den Heuvel
: 02 augustus 2018
: Incasso, Tilburg, Oisterwijk, Deurwaarder, Vordering