Incasseren met fatsoen en zeker ook met een legitieme basis
donderdag 02 augustus 2018 |

Recent maakte De Telegraaf melding van een waarschuwing zijdens de ACM (De Autoriteit Consument & Markt). Niet alleen zou incassobureau "Pay Care" er twijfelachtige en agressieve incassomethoden op nahouden, bovendien zou het om onterechte vorderin ..
Lees verder

Beschermingsbewind, nader uitgelegd
donderdag 17 mei 2018 |

Je hoort en leest er met enige regelmaat over, maar wat is beschermingsbewind nu eigenlijk, en hoe verhoudt het zich bijvoorbeeld tot de WSNP? Of is er geen enkele relatie tussen beide?Het doel van de maatregel beschermingsbewind is het beschermen va ..
Lees verder

Aantal schuldenaren in Nederland daalt onder de 700.000
vrijdag 02 februari 2018 |

De titel doet vermoeden dat er een erg positieve mijlpaal is bereikt, maar in de basis is het natuurlijk een absurde hoeveelheid mensen. Dit temeer als je bedenkt dat de titel niet klopt nu het betreffende artikel vervolgens meldt dat het gaat o ..
Lees verder

Toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening
vrijdag 26 januari 2018 |

In Nederland wordt vaak een beroep gedaan op schuldhulpverlening bij de gemeente. Dat er veel op aangemerkt wordt is algemeen bekend. Een punt van kritiek is bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de gemeentelijke schuldhulpverlening. De Ombudsman co ..
Lees verder

Gemeenschap van goederen is geen vanzelfsprekendheid meer
dinsdag 16 januari 2018 |

Per 1 januari 2018 is de "Wet beperkte gemeenschap van goederen" ingevoerd. De wet heeft de insteek om het huwelijk te moderniseren. Wie na 1 januari 2018 in het huwelijksbootje stapt en vervolgens niets afwijkends door een notaris laat vastleggen, d ..
Lees verder

Btag 2018, griffierechten en wettelijke rente(n)
vrijdag 22 december 2017 |

De deurwaarderstarieven (Btag) voor 2018 zijn bekend: Btag 2018 Ook de griffierechten 2018 zijn inmiddels bekend: Griffierechten 2018 Tot slot de wettelijke rentepercentages 2018: Wettelijke rente 2%Wettelijke handelsrente 8% ..
Lees verder

Digitaal betalen via Constant & Van den Heuvel B.V.
donderdag 14 december 2017 |

Sinds kort biedt Constant & Van den Heuvel ook elektronisch betalen aan. Debiteuren krijgen bij sommaties een Ideal-link of Digitale Acceptgiro meegezonden.Niet alleen is het een kwestie van met de tijd meegaan en werken voornoemde betalingsmethoden ..
Lees verder

Overeen te komen debetrentepercentages
vrijdag 08 december 2017 |

Reeds vaker kwam in blogs dezerzijds naar voren dat het van groot belang is om op voorhand juist en volledig overeen te komen wat de gevolgen van niet nakoming van een overeenkomst zullen gaan zijn. Niet alleen voor wat betreft (de hoogte van) buiten ..
Lees verder

Goede voornemens 2018; incasso
woensdag 22 november 2017 |

Een paar keer knipperen met je ogen en het is al weer 2018. Het is wat dat aangaat natuurlijk niet snel te vroeg om goede voornemens te maken. Zo ook ten aanzien van je debiteurenportefeuille. Hoeveel facturen staan er nu eigenlijk nog open en hoela ..
Lees verder

Constant & Van den Heuvel BV, Incassopraktijk.
maandag 06 november 2017 |

Het smoelt wel lekker: "we hebben een landelijke dekking". Maar met al sinds jaar en dag een grootste cliënte in Sneek, waar wij gevestigd zijn in Tilburg, smoelt het niet alleen lekker maar is het ook waarheid.We bedienen klanten groot en klein doo ..
Lees verder