Wettelijke rentepercentages 2024

Wettelijke rentepercentages 2024
 • Voor consumenten bedraagt de wettelijke rente per 1 januari 2024 7% per jaar
 • Voor bedrijven bedraagt de wettelijke (handels)rente per 1 januari 2024 12,50% per jaar

Griffierechten 2024 (niet met BTW belast), bij niet-natuurlijke personen

Griffierechten bij de Rechtbank sectoren kanton
 • Zaken met betrekking tot een vordering dan wel een verzoek met een beloop van niet meer dan € 500,00, dan wel een verzoek van onbepaalde waarde: € 130,00
 • Zaken met betrekking tot een vordering dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,00 en niet meer dan € 1.500,00: € 328,00
 • Zaken met betrekking tot een vordering dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 1.500,00 en niet meer dan € 2.500,00: € 372,00
 • Zaken met betrekking tot een vordering dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 2.500,00 en niet meer dan € 5.000,00: € 496,00
 • Zaken met betrekking tot een vordering dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 5.000,00 en niet meer dan € 12.500,00: € 524,00
 • Zaken met betrekking tot een vordering dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,00: € 1.409,00
Griffierechten bij de Rechtbank anders dan sectoren kanton
 • Zaken met betrekking tot een vordering dan wel een verzoek met een beloop van niet meer dan € 100.000,00: € 2.889,00
 • Zaken met betrekking tot een vordering dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000,00 en niet meer dan € 1.000.000,00: € 6.617,00
 • Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 1.000.000,00: € 9.825,00
Griffierechten bij de Gerechtshoven
 • Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek van onbepaalde waarde of met een beloop van niet meer dan € 12.500,00: € 798,00
 • Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,00 en niet meer dan € 100.000,00: € 2.175,00
 • Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000,00 en niet meer dan € 1.000.000,00: € 6.561,00
 • Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 1.000.000,00: € 13.124,00
Griffierechten bij de Hoge Raad
 • Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek van onbepaalde waarde of met een beloop van niet meer € 12.500,00: € 873,00
 • Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,00 en niet meer dan € 100.000,00: € 2.897,00
 • Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000,00 en niet meer dan € 1.000.000,00: € 8.206,00
 • Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 1.000.000,00: € 16.410,00

Tarieven Btag per 1 januari 2024

Tarieven per 1 januari 2024 (exclusief BTW)

Dagvaarding, oproeping of aanzegging die het geding inleidt
€ 112,37
Betekening
€ 122,34
Overbetekening diverse beslagen
€ 80,64
Beslag roerende zaken
€ 147,54
Gerechtelijke inbewaringgeving
€ 300,91
Aanplakking
€ 109,89
Executoriale openbare verkoop roerende zaken
€ 384,40
Beslag op periodieke betalingen
€ 165,48
Beslag op niet-periodieke betalingen
€ 233,28
Beslag onder schuldeiser
€ 195,40
Beslag onroerende zaken
€ 202,50
Ontruiming onroerende zaken
€ 288,68
Poging beslag roerende zaken
€ 68,78