Blogoverzicht

Incasseren met fatsoen en zeker ook met een legitieme basis
donderdag 02 augustus 2018 |

Recent maakte De Telegraaf melding van een waarschuwing zijdens de ACM (De Autoriteit Consument & Markt). Niet alleen zou incassobureau "Pay Care" er twijfelachtige en agressieve incassomethoden op nahouden, bovendien zou het om onterechte vorderin ..
Lees verder

Incasseren en executeren, ook in de vakantieperiode.
vrijdag 06 juli 2018 |

De zomervakanties naderen met rasse schreden. Nog even en dan sluiten scholen en vele bedrijven weer voor lange tijd hun deuren. Ook uw debiteuren gaan volop genieten van hun zomervakantie en zijn vervolgens weken lang niet of nauwelijks bereikbaar. ..
Lees verder

De “14-dagen brief”, nader beschouwd
donderdag 24 mei 2018 |

De “14-dagen brief”, nader beschouwdOp 1 juli 2012 zijn de Wet normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (de zogenaamde “Wet Incassokosten” (WIK)) en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke I ..
Lees verder

Beschermingsbewind, nader uitgelegd
donderdag 17 mei 2018 |

Je hoort en leest er met enige regelmaat over, maar wat is beschermingsbewind nu eigenlijk, en hoe verhoudt het zich bijvoorbeeld tot de WSNP? Of is er geen enkele relatie tussen beide?Het doel van de maatregel beschermingsbewind is het beschermen va ..
Lees verder

Executiekosten gemaximeerd en dus je kostenrisico ook.
dinsdag 08 mei 2018 |

We brachten het al eens eerder ter sprake, maar nu de "deal" erg aantrekkelijk is, hechten we er waarde aan deze te herhalen.Constant & Van den Heuvel heeft op basis van kwantumkorting kunnen bedingen dat executiekosten worden gemaximeerd tot € ..
Lees verder

Je-recht-halen-is-voor-velen-niet-te-betalen
woensdag 18 april 2018 |

Repten we vorige week in onze blog al over de gerechtsdeurwaarders die de noodklok luidden ter zake de alsmaar hoger wordende griffierechten, gisteren was het de beurt aan de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak.Een belangrijke pijler van een r ..
Lees verder

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)
dinsdag 27 maart 2018 |

Voor opdrachtgevers die werken met freelancers of zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), kan het onduidelijk zijn of zij voor die opdrachtnemers loonheffingen moeten inhouden en betalen. De “VAR” gaf hierover duidelijkheid, maar op 1 mei 201 ..
Lees verder

No cure no pay, yeah right...
dinsdag 13 maart 2018 |

Met grote regelmaat wordt ons kantoor gebeld met de vraag of we incasseren op basis van "no cure no pay". Als we dan vragen wat men daar dan precies mee bedoelt, is het antwoord "nou dat het niets kost als er niet betaald wordt". Er volgt dan dezerzi ..
Lees verder

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)
dinsdag 27 februari 2018 |

Mei 2018 nadert met rasse schreden en daarmee ook de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Bijgevoegd treft u een leidraad aan, aan de hand waarvan u uw eigen administratie conform de verordening kunt inkleden:Algemene ..
Lees verder

Aantal schuldenaren in Nederland daalt onder de 700.000
vrijdag 02 februari 2018 |

De titel doet vermoeden dat er een erg positieve mijlpaal is bereikt, maar in de basis is het natuurlijk een absurde hoeveelheid mensen. Dit temeer als je bedenkt dat de titel niet klopt nu het betreffende artikel vervolgens meldt dat het gaat o ..
Lees verder

Toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening
vrijdag 26 januari 2018 |

In Nederland wordt vaak een beroep gedaan op schuldhulpverlening bij de gemeente. Dat er veel op aangemerkt wordt is algemeen bekend. Een punt van kritiek is bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de gemeentelijke schuldhulpverlening. De Ombudsman co ..
Lees verder

Gemeenschap van goederen is geen vanzelfsprekendheid meer
dinsdag 16 januari 2018 |

Per 1 januari 2018 is de "Wet beperkte gemeenschap van goederen" ingevoerd. De wet heeft de insteek om het huwelijk te moderniseren. Wie na 1 januari 2018 in het huwelijksbootje stapt en vervolgens niets afwijkends door een notaris laat vastleggen, d ..
Lees verder

Even voorstellen; mevrouw mr. Marianne Aarts
vrijdag 05 januari 2018 |

Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Marianne Aarts. Samen met mijn vriend en zoontje woon ik in Eindhoven en met veel plezier ga ik het team bij Constant & Van den Heuvel BV versterken. Ik ben jurist en ben jarenlang werkzaam geweest bij v ..
Lees verder

Btag 2018, griffierechten en wettelijke rente(n)
vrijdag 22 december 2017 |

De deurwaarderstarieven (Btag) voor 2018 zijn bekend: Btag 2018 Ook de griffierechten 2018 zijn inmiddels bekend: Griffierechten 2018 Tot slot de wettelijke rentepercentages 2018: Wettelijke rente 2%Wettelijke handelsrente 8% ..
Lees verder

Digitaal betalen via Constant & Van den Heuvel B.V.
donderdag 14 december 2017 |

Sinds kort biedt Constant & Van den Heuvel ook elektronisch betalen aan. Debiteuren krijgen bij sommaties een Ideal-link of Digitale Acceptgiro meegezonden.Niet alleen is het een kwestie van met de tijd meegaan en werken voornoemde betalingsmethoden ..
Lees verder

Overeen te komen debetrentepercentages
vrijdag 08 december 2017 |

Reeds vaker kwam in blogs dezerzijds naar voren dat het van groot belang is om op voorhand juist en volledig overeen te komen wat de gevolgen van niet nakoming van een overeenkomst zullen gaan zijn. Niet alleen voor wat betreft (de hoogte van) buiten ..
Lees verder

Goede voornemens 2018; incasso
woensdag 22 november 2017 |

Een paar keer knipperen met je ogen en het is al weer 2018. Het is wat dat aangaat natuurlijk niet snel te vroeg om goede voornemens te maken. Zo ook ten aanzien van je debiteurenportefeuille. Hoeveel facturen staan er nu eigenlijk nog open en hoela ..
Lees verder

Constant & Van den Heuvel BV, Incassopraktijk.
maandag 06 november 2017 |

Het smoelt wel lekker: "we hebben een landelijke dekking". Maar met al sinds jaar en dag een grootste cliënte in Sneek, waar wij gevestigd zijn in Tilburg, smoelt het niet alleen lekker maar is het ook waarheid.We bedienen klanten groot en klein doo ..
Lees verder

De digitale handtekening
vrijdag 13 oktober 2017 |

Voor e-commerce, maar ook bijvoorbeeld voor processen-verbaal zou het erg handig zijn als alles elektronisch afgehandeld kon worden. Hierbij wordt meestal voorgesteld om elektronische- of digitale handtekeningen te gebruiken. Een probleem bij digital ..
Lees verder

Waar is uw debiteur gevestigd?
maandag 02 oktober 2017 |

Het komt wellicht wel eens voor dat een voor u onbekende klant bij u een aantrekkelijke bestelling plaatst. Er moet geleverd worden op een voor u onbekend adres, wat dan weer niet het “kantooradres blijkt te zijn. Wat te doen?In veel gevallen gaat ..
Lees verder

Diverse betaalmogelijkheden worden aangeboden
dinsdag 26 september 2017 |

Wel willen betalen maar net geen digipas bij de hand of druk in de weer op locatie. Natuurlijk zijn er altijd redenen, de ene wat beter dan de andere, om niet direct tot betaling over te kunnen of willen gaan.Constant & Van den Heuvel helpt debiteure ..
Lees verder

Betaal je niet, dan kom je op YouTube!
vrijdag 08 september 2017 |

Een incassobureau uit Flevoland ging een stapje verder, door het niet bij enkel schriftelijk en telefonisch sommeren te laten, maar zelfs te dreigen wanbetalers en oplichters op YouTube te plaatsen.Het is een duidelijke boodschap: “Betaal je niet d ..
Lees verder

Incassokosten, het hoe en waarom.
vrijdag 01 september 2017 |

Veel mensen zien het in rekening gebracht krijgen van incassokosten als een straf: een soort boetesysteem dat in werking treedt als je je rekeningen niet of niet op tijd betaalt. Op zich te begrijpen, maar de gedachtegang is niet correct.Incassokoste ..
Lees verder

Faillissementsfraude
vrijdag 18 augustus 2017 |

Volgens vertrekkend hoogleraar faillissementsfraude, Tineke Hilverda, wordt het hard tijd voor een effectievere aanpak. Er vallen twee typen faillissementsfraudeurs te onderscheiden; de gelegenheidsfraudeurs en de professionele fraudeurs.De gelegenhe ..
Lees verder

Wie is er debet aan hoge schulden?
donderdag 10 augustus 2017 |

Vandaag de dag proberen staatssecretaris Klijnsma, deurwaarders en schuldhulpverleners een oplossing te vinden voor de schuldposities van debiteuren. De schulden lopen vaak alleen maar op door met name gerechts- en executiekosten. Enerzijds wordt de ..
Lees verder

En toen kwam de vakantieperiode.
vrijdag 21 juli 2017 |

Maanden wordt u al aan het lijntje gehouden en zit de betaling er nu dan toch echt aan te komen. "Ik zweer het, ik zit zelf op gelden te wachten die ieder moment binnen kunnen komen. Zodra het ontvangen is maak ik meteen naar u over, beloofd!" En nu ..
Lees verder

Het flitsfaillissement, de bescherming van personeel
vrijdag 07 juli 2017 |

Werknemers van een bedrijf dat via een zogenoemd “flitsfaillissement” een doorstart maakt, hebben net zo goed recht op bescherming als het personeel van een onderneming die op een normale manier wordt overgenomen.Bovenstaande uitspraak van het Eu ..
Lees verder

Beboet foute incassobureaus
vrijdag 30 juni 2017 |

Recent plaatste De Telegraaf een artikel over de SP, die “foute” incassobureaus beboet wenst te zien. Blijkbaar heeft consumentenwaakhond ACM een onderzoek uitgevoerd waaruit is gebleken dat incassobureaus regelmatig kosten in rekening ..
Lees verder

Debiteurenbeheer geheel uit handen genomen
vrijdag 16 juni 2017 |

Tja voor dag en dauw opgestaan, de hele dag op een ladder gestaan, in de file gestaan, vriendelijk gedaan tegen Jan en alleman, hoe de dag er ook uitzag u heeft in ieder geval keihard gewerkt. Dood moe valt u op de bank, maar ja, die administrat ..
Lees verder

Blijft klant koning, ook na niet betalen van de rekening
dinsdag 04 april 2017 |

Uw klant is belangrijk. Hij is tenslotte degene die zijn opdrachten aan u geeft. Zo lang hij dat blijft doen en netjes de facturen betaalt, is er niets aan de hand. Het in de watten leggen van een klant gebeurt vaak ongemerkt en dat is -tot op zekere ..
Lees verder

Valkuilen van no cure no pay
woensdag 15 maart 2017 |

Het klinkt fantastisch: no cure no pay. Niets betalen als u de zaak niet wint, bijvoorbeeld bij een zakelijk conflict. Bij dit systeem schakelt u een advocaat of een andere adviseur in en u hoeft alleen te betalen als hij de zaak wint. Een mooie gest ..
Lees verder